• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter

Nyheter

Ny medarbeider innen VVS-teknikk

Kristian Bang Rødseth er ansatt som ingeniør innen VVS-teknikk i Hinnstein AS.

Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Odd-Peder Berthelsen (55) er ansatt som bygningsingeniør/ konstruktør hos Hinnstein AS.

Norges Arktiske Universitetet, campus Harstad har fått ny kantine

Glassfasade

Ønsket om en større kantine har eksistert siden lenge før høgskolen gikk inn i Norges Arktiske Universitet. Nå er prosjektet realisert.

VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune. I samme prosjekt fornyer de vann- og avløpsledninger også i Hans Egedes gt. Etter dette står deler av Rollnesveien, Trillingen, og til slutt Gamle Kirkevei for tur. Med separering av spillvann og overvann i dette prosjektet oppnås full separering av spillvannet og overvann fra øverst mellom Trillingen og Utsikten til sjø. 

KNM Maud

Hinnstein AS utfører rådgivningstjenester for planlegging og bygging av Sjøforsvarets nye logistikkfartøy, KNM Maud.

 

KNM Maud

Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Christian Magnussen (29) er ansatt som sivilingeniør innen bygg- og konstruksjonsteknikk i Hinnstein AS. 

LKAB Narvik

Hinnstein har rollen teknisk byggeledelse for LKAB i Narvik.

Rolf Inge Jensen fra Hinnstein er utstasjonert på LKAB sitt anlegg som teknisk byggeleder. Prosjektet omfatter ny siktestasjon, flere omlastingspunkt og en prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter. Det har vært utbygging av ny utskipingskai som er overlevert, det gjenstår blant annet å montere ny utlaster. Total kostnad er overkant av 1 milliard kroner.

LKAB Oversiktsbilde

Illustrasjon. Eksisterende utlaster til venstre.

Høgskolen i Harstad

Hinnstein prosjekterer utbygging for Statsbygg 

Hinnstein ivaretar rollene

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)

Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB)

Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE)

Rådgivende Ingeniør VVS (RIV).

A3 Arkitektkontor har rollene Arkitekt (ARK) og Ansvarlig Søker (SØK).

Ny medarbeider innen vann -og miljøteknikk

Arne Harald Karlsen (48) er ansatt som ingeniør i Hinnstein AS på fagområde Vann- og Miljøteknikk. Stillingen omfatter hovedsakelig VA-teknikk.

Ny medarbeider i Hinnstein

Sveinung Ims (39) er ansatt som sivilingeniør energi i Hinnstein AS. Stillingen omfatter blant annet fagområdene energi-, fjernvarme- og vvs-teknikk.

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no