• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter

Nyheter

Hilde Svenning ny daglig leder i Hinnstein

Hilde Svenning tiltrer som ny daglig leder i Hinnstein 1.mars 2019.

Ny medarbeider innen areal og samferdsel

Stian Johansen er ansatt som sivilingeniør innen areal og samferdsel i Hinnstein AS.

Ny medarbeider innen VA-teknikk

Maria Caroline Paulsen (28) er ansatt som sivilingeniør på vann- og miljøteknikk i Hinnstein AS. 

Ny medarbeider innen VVS-teknikk

Kristian Bang Rødseth er ansatt som ingeniør innen VVS-teknikk i Hinnstein AS.

Norges Arktiske Universitetet, campus Harstad har fått ny kantine

Glassfasade

Ønsket om en større kantine har eksistert siden lenge før høgskolen gikk inn i Norges Arktiske Universitet. Nå er prosjektet realisert.

VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune. I samme prosjekt fornyer de vann- og avløpsledninger også i Hans Egedes gt. Etter dette står deler av Rollnesveien, Trillingen, og til slutt Gamle Kirkevei for tur. Med separering av spillvann og overvann i dette prosjektet oppnås full separering av spillvannet og overvann fra øverst mellom Trillingen og Utsikten til sjø. 

KNM Maud

Hinnstein AS utfører rådgivningstjenester for planlegging og bygging av Sjøforsvarets nye logistikkfartøy, KNM Maud.

 

KNM Maud

Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Christian Magnussen (29) er ansatt som sivilingeniør innen bygg- og konstruksjonsteknikk i Hinnstein AS. 

LKAB Narvik

Hinnstein har rollen teknisk byggeledelse for LKAB i Narvik.

Rolf Inge Jensen fra Hinnstein er utstasjonert på LKAB sitt anlegg som teknisk byggeleder. Prosjektet omfatter ny siktestasjon, flere omlastingspunkt og en prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter. Det har vært utbygging av ny utskipingskai som er overlevert, det gjenstår blant annet å montere ny utlaster. Total kostnad er overkant av 1 milliard kroner.

LKAB Oversiktsbilde

Illustrasjon. Eksisterende utlaster til venstre.

Høgskolen i Harstad

Hinnstein prosjekterer utbygging for Statsbygg 

Hinnstein ivaretar rollene

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)

Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB)

Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE)

Rådgivende Ingeniør VVS (RIV).

A3 Arkitektkontor har rollene Arkitekt (ARK) og Ansvarlig Søker (SØK).

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no