• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Nyheter

Nyheter

Ny medarbeider innen vann -og miljøteknikk

Arne Harald Karlsen (48) er ansatt som ingeniør i Hinnstein AS på fagområde Vann- og Miljøteknikk. Stillingen omfatter hovedsakelig VA-teknikk.

Ny medarbeider i Hinnstein

Sveinung Ims (39) er ansatt som sivilingeniør energi i Hinnstein AS. Stillingen omfatter blant annet fagområdene energi-, fjernvarme- og vvs-teknikk.

Energiattest

Energimerking av yrkesbygg

Alle yrkesbygninger over 1000m2skal til enhver tid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av kvalifisert personell, og det er byggeier som har ansvar for at energimerking blir gjennomført. Energimerket definerer bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan eier/ leier bruker bygningen.

Hinnstein er med på Statnetts storprosjekt.

Statnett er i gang med bygging av 150 km med ny 420 kV ledning, og fire stasjoner skal utvides; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Kostnaden er estimert til mellom 3,2 og 3,7 milliarder.

VVA St Olavs gt

Harstad kommune, v/ Drift- og utbyggingstjenesten er nå i gang med et stort vei-, vann- og avløpsprosjekt i St Olavs gt i Harstad. Prosjektet er i utgangspunktet et veiprosjekt gjennom «veipakken», og omfatter bygging av fortau langs St Olavs gt, fra Gamle Kirkevei i nord til Borgveien i sør.

Fjernvarmeutbygging i Harstad

Hinnstein AS har de siste årene utført mange oppdrag for Statkraft Varme AS i fjernvarmeutbyggingen i Harstad. Vi har utført blant annet:

  • prosjektering og byggeledelse av fjernvarme rørtrasèer
  • prosjektering og byggeledelse av Hamneset energisentral
  • prosjektering og byggeledelse av fjernvarmetilknytning på Harstad Sykehus
  • teknisk bistand i ulike mindre deloppdrag (innkjøp/ kontraktsinngåelser/ etc)

Ny medarbeider i Hinnstein AS

Kenneth Dallager (25) er nylig ansatt som ingeniør på veg, vann og avløp i Hinnstein. Stillingen omfatter blant annet veg- og VA-teknikk samt arealplanlegging.

Rammeavtale Harstad kommune

Harstad kommune har inngått rammeavtale med Hinnstein AS for levering av tekniske rådgiver tjenester.

Rammeavtale Statens Vegvesen region Nord

Statens Vegvesen region Nord har valgt Hinnstein AS som rammeleverandør for planleggings og prosjekteringstjenester innen elektro.

Rammeavtalen omhandler bl.a. Prosjektering av vegbelysning og elektroanlegg for fergekaier, byggeledelse og kontroll av elektroarbeider samt spesialinspeksjoner og prosjekteringskontroll elektrobeskrivelser.

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no